Telefon: +420 602 211 194 | Email: omsprahazapad@seznam.cz | Adresa: VÚLHM Jíloviště - Strnady 136, Praha 5, 156 00  | ČÚ: 1355302504/0600 | IČ: 67777597 | Datová schránka: 

Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře proběhla 20. 5. 2023 na střelnici ve Svrkyni

Cílem chovatelské přehlídky bylo seznámit veřejnost s výsledky v chovu spárkaté zvěře v okrese a současně získat přehled o chovatelské činnosti.

Hodnoceno bylo celkem: 175 srnců, 5 jelenů, 8 daňků, 18 muflonů, 2 kňouři a 2 lišky