Telefon: +420 602 211 194 | Email: omsprahazapad@seznam.cz | Adresa: VÚLHM Jíloviště - Strnady 136, Praha 5, 156 00  | ČÚ: 1355302504/0600 | IČ: 67777597 | Datová schránka: 

Kurz pro uchazeče o lovecký lístek

Otevření dalšího kurzu jaro 2025

V březnu bude zahájeno přípravné školení uchazečů o lovecký lístek 2024/2025

Myslivecký kurz 2024/2025  bude zahájen 4. března 2024. Přednášky probíhají 2x týdně a to v pondělí a ve středu od 16:00 do 19:30 hodin. Přednášky se budou konat v sídle OMS Praha západ, na adrese Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, ve Strnadech 136, 252 02 Jíloviště. Vjezd z ulice K přehradám s možností zaparkování v areálu.

Po absolvování teoretické přípravy navazuje roční odborná praxe, která bude završena složením zkoušek z myslivosti.

Konkrétní rozvrh a další informace k zahájení kurzu Vám budou zaslány na základě podané přihlášky. Vyplněnou přihlášku zašlete na naší e-mail: omsprahazapad@seznam.cz.

Poplatek ve výši 7 000,00 Kč, proveďte platbou na náš běžný účet 1355302504/0600 a jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo.

V poplatku jsou zahrnuty:

  • náklady na teoretickou přípravu ( průkaz adepta ,odměna lektorů, pronájem místnosti apod.);
  • náklady na praktickou přípravu  (absolvování povinné střelby, a to včetně  nábojů, terčů, pronájmu střelnice, apod.);
  • poplatek do Fondu učebních pomůcek ČMMJ;
  • pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění u pojišťovny HALALI 
  • závěrečná zkouška a získání "Osvědčení o složení zkoušky z myslivosti" (pronájem místnosti, odměna zkušební komise apod.)

Přihláška adepti.docx

Přihláška adepti.pdf